Styrande dokument

Styrande dokument


Arbetsordning för kommunfullmäkgtige i Malax (32 KB) Godkänd av fullmäktige 29.4.1996,... 31.1.2013
Arvodesstadga för Malax kommun (83 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 25.2.2008,... 6.3.2013
Byggnadsordningen (423 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 15.5.2002
Direktiv om förfarande vid Malax kommuns byggnadsprojekt (57 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 24.2.2000, § 11
Förvaltningsstadga för Malax kommun med Bilaga nr 1 (351 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 14.11.1997...13.2.2012
Informationsstrategi för Malax kommun (375 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 24.9.2012
Instruktion för bildningsnämnden (241 KB) Godkänd av fullmäktige 5.6.2014
Instruktion för fritids- och kulturnämnden (44 KB) Godkänd avfullmäktige 10.5.1999, ... 19.2.2001
Instruktion för handikapprådet (7.2 KB) Godkänd av fullmäktige 11.11.2002
Instruktion för kommunstyrelsen i Malax (138 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 29.4.1996...26.1.2009
Instruktion för Malax kommuns vattenaffärsverk och direktion (108 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 14.12.2009
Instruktion för Malax-Korsnäs medborgarinstitut (110 KB) Godkänd av kommunfullmäktige i Malax 29.1.2015
Instruktion för äldre rådet (101 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 13.6.2013
Integrationsprogram (1 MB) Godkänd av kommunfullmäktige 19.3.2015
Jämställdhetsplan för Malax kommun (273 KB) Godkänd av fullmäktige 2.4.2007 § 25
Malax ungdomsråd (135 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 21.4.2008
Revisionsstadga (28 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 15.6.1998...10.12.2012
Upphandlingsdirektiv (295 KB) Godkänd av kommunstyrelsen 14.2.2011, uppdaterad av kommunstyrelsen 27.4.2015, 26.4.2017.
Välfärdsberättelse (746 KB) Godkänd av kommunfullmäktige 12.12.2013