Presidentval 2018

Presidentval 2018

Presidentval förrättas söndagen den 28 januari 2018. Om ingen kandidat får mer än hälften av de avgivna rösterna förrättas ett andra val söndagen den 11 februari. Valförrättningen börjar kl. 9.00 och pågår till kl. 20.00. Röstningsområden och röstningsställen i Malax är följande:

Röstningsområde
1. Bergö 
2. Yttermalax  
3. Övermalax
4. Långåminne
5. Petalax-Nyby
6. Norra Pörtom

Vallokal
Bergö skola
Kommungården i Malax
Övermalax skola
Strimman ungdomslokal
Petalax skola 
Norrback byagård

Adress
Bredhällsvägen 61c
Malmgatan 5
Kvarngränd 8
Björneborgsvägen1517a
Thorshagavägen 5
Björneborgsvägen 3286a                 


Förhandsröstning förrättas 17–23.1.2018
enligt följande:

Kommungården i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax
onsdag 17.1–fredag 19.1
lördag 20.1–söndag 21.1
måndag 22.1
tisdag 23.1


kl.   8.00–16.00
kl. 12.00–15.00
kl.   8.00–16.00
kl.   8.00–18.00 

Biblioteket i Bergö, Bredhällsvägen 61c, 66220 Bergö
torsdag 18.1


kl. 15.00–18.00

Övermalax skola, Kvarngränd 8, 66140 Övermalax
fredag 19.1


kl. 14.00–17.00

Biblioteket i Petalax, Mamrevägen 11, 66240 Petalax
måndag 22.1


kl. 15.00–18.00

Hemmaröstning En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan stora svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta i sitt eget hem. Anmälan om hemmaröstning görs senast tisdag 16.1.2018 före kl. 16. En röstberättigad som vill rösta hemma i en eventuell andra valomgång ska göra sin anmälan senast tisdag 30.1.2018 före kl. 16 (om inte detta anmälts i samband med första valet). Anmälan görs till förvaltningssekreterare Helena Engren, Malmgatan 5, 66100 MALAX, malax@malax.fi, tel. 040 650 7981.
Närståendevårdare genom avtal, som bor i samma hushåll som hemmaröstare och som har Malax som hemkommun, har även rätt till hemmaröstning.

Röstning på anstalt Förhandsröstning ordnas enligt vad valbestyrelsen meddelar på platsen.

Vid röstning ska den som röstar styrka sin identitet. 

Centralvalnämnden i Malax

 

Valaffischering i Malax
Malax kommun sätter upp valaffischeringsställningar även i presidentvalet 2018 i Malax kommun. Valaffischeringsställningarna kan tas i bruk från och med onsdag 10.1.2018 och är avgiftsfria.

Kommunen lägger upp valaffischeringsställningar på följande platser:

Bergö: Bergö Nyvägen 6 a (församlingshemmets tomt)
Långåminne: Malaxvägen 1097 (Törnvägen korsningen)
Petalax: Petalaxvägen (mittemot K-market Sandström på kommunens område)
Yttermalax: Köpingsvägen 10 (Charleys parkering)
Övermalax: Solhem, Övermalax Långtået

På varje ställe finns 2 ställningar, totalt 8 rutor. Kandidaterna tilldelas en ruta var, i enlighet med den inbördes ordning kandidaterna har på kandidatsammanställningen (från vänster till höger).

Vid frågor kontakta förvaltningsdirektör Jenny Malmsten, tfn 050 5279 210, jenny.malmsten@malax.fiJustitieministeriets valwebbplats Vaalit.fi berättar med om valet och erbjuder nyheter.

Senast uppdaterad 03.01.2018 13:19