Kommunalval 2017

Kommunalval 2017

Resultat från kommunalvalet

Valresultatet publiceras första gången på valdagskvällen den 9 april 2017 kl. 20vaalit.fi och uppdateras vartefter räkningen framskrider.

Kommunalvalet förrättas söndagen den 9 april 2017. Valförrättningen börjar kl. 9.00 och pågår till kl. 20.00. Röstningsområdena och röstningsställena i Malax är följande:

Röstningsområde
1. Bergö 
2. Yttermalax  
3. Övermalax
4. Långåminne
5. Petalax-Nyby
6. Norra Pörtom

Vallokal
Bergö skola
Kommungården i Malax
Övermalax skola
Strimman ungdomslokal
Petalax skola 
Norrback byagård

Adress
Bredhällsvägen 61c
Malmgatan 5
Kvarngränd 8
Björneborgsvägen1517a
Thorshagavägen 5
Björneborgsvägen 3286a                 

Förhandsröstning förrättas 29.3-4.4.2017 enligt följande:

Kommungården i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax
onsdag 29.3 – fredag 31.3
lördag 1.4 – söndag 2.4
måndag 3.4 – tisdag 4.4


kl. 08.00–16.00
kl. 12.00–15.00
kl. 08.00–19.00  

Biblioteket i Bergö, Bredhällsvägen 61c, 66220 Bergö
torsdag 30.3


kl. 15.00–18.00

Övermalax skola, Kvarngränd 8, 66140 Övermalax
fredag 31.3


kl. 14.00–17.00

Biblioteket i Petalax, Mamrevägen 11, 66240 Petalax
måndag 3.4


kl. 15.00–18.00

Hemmaröstning En röstberättigad, vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan stora svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta i sitt eget hem. Anmälan till hemmaröstning görs senast 28.3.2017 före kl. 16 till förvaltningssekreterare Helena Engren, Malmgatan 5, 66100 MALAX, malax@malax.fi, tel. 040 650 7981. Närståendevårdare genom avtal, som bor i samma hushåll som hemmaröstare och som har Malax som hemkommun, har även rätt till hemmaröstning.

Röstning på anstalt Förhandsröstning ordnas enligt vad valbestyrelsen meddelar på platsen.
Vid röstning skall den som röstar styrka sin identitet. 

Sammanställning av kandidatlistorna finns till påseende från 10.3.2017 på kommunens anslagstavla och på hemsidan www.malax.fi. Sammanställningen utdelas till alla hushåll och erhålls från centralvalnämnden, tfn 050 527 9210

Centralvalnämnden i Malax

Sammanställningen av kandidatlistorna som gjorts upp för kommunalvalet den 9 april 2017 i Malax kommun (PDF)

 

logotSWE2 val

 

kommuntorg2

Kommunalvalet 2017 i din kommun Video

 

Webbplatsen Kommunval.fi berättar mer om valet och erbjuder nyheter.

Justitieministeriets valwebbplats Vaalit.fi
- Hela landets sammanställning av kandidatlistor

Senast uppdaterad 28.09.2017 08:57