Ekonomi

Ekonomi

Uppgifter om Malax kommuns ekonomi

Inkomstskattesats år 2017   21,50 %

Fastighetsskattesatser år 2017:

Allmän fastighetsskattesats 0,93 %
Stadigvarande bostad 0,50 %
Övriga bostadsbyggnader 1,10 %
Allmännyttiga samfund 0,00 %
Kraftverk 2,85 %

Senast uppdaterad 28.06.2017 14:46