Ekonomi

Ekonomi

Uppgifter om Malax kommuns ekonomi

Inkomstskattesats år 2016   21,50 %

Fastighetsskattesatser år 2016:

Allmän fastighetsskattesats 0,80 %
Stadigvarande bostad 0,50 %
Övriga bostadsbyggnader 1,10 %
Allmännyttiga samfund 0,00 %
Kraftverk 2,85 %

Senast uppdaterad 02.01.2017 08:58