Vatten & avlopp, Malax Vatten

Vatten & avlopp, Malax Vatten

Vattenverket meddelar 31.1.2018

Annasvägen och Britasvägen i Köpings

Det är avbrott i vattendistributionen pga läckage på huvudledningen.
Reparationsarbetet pågår och kommer att vara klart ca kl. 12.00 idag

Senare under dagen kan det förekomma störningar i form av missfärgat dricksvatten.

Vi beklagar störningarna

Malax Vatten jpg


Vattenverkets dejour tfn 050 086 1760


 

IMG 2

IMG 2825

 

 Rainebäck vattenverk 16.5.2017

 

 

 

Affärsverket Malax Vatten sköter om vatten- och avloppsdistributionen i Malax kommun. Direktionen ansvarar för den strategiska verksamheten och direktören för den operativa verksamheten. Bo-Ingmar Ahlström, tfn  050 086 1015, e-post: bobi.ahlstrom@malax.fi, är direktör. Rolf Syrén fungerar som ordförande för direktionen (2017- 2021).

Vattenverket levererar hushållsvatten av god kvalitet inom hela verksamhetsområdet, d.v.s. hela kommunen. Avloppsverket mottar och renar avloppsvattnet från alla till nätet anslutna fastigheter så att den negativa belastningen på miljön minimeras.  Avloppsnätet byggs kontinuerligt ut enligt en godkänd plan.

Direktionen godkände 13.1.2016 uppdaterade kostnadskalkyler och kartor för utvecklingsområdena och verksamhetsområdet för vatten- och avloppsförsörjning.


 

Verksamhetsområden för vatten- och avlopp

Kartor över de olika verksamhetsområdena:

- Bergö

- Petalax och Norra Pörtom

- Ytter- och Övermalax

- Beteckningar


 

Vattenkvalitet 

Beträffande de undersökta parametrarna uppfyller vattnet de kvalitetskrav på och kvalitetsrekommendationer för hushållsvatten som anges i social- och hälsovårdsministeriets förordning 442/2014. Nablabs gör analyser av vårt vatten. Senaste vattenprov finns här


 

Överlåtelse av vatten- och avloppsavtal

Både säljaren och köparen av fastigheten skriver under. Kopia av köpebrev bifogas.

Blankett finns här

Senast uppdaterad 30.01.2018 10:20