Aktuella planer

Aktuella planer

Delgeneralplan för Långmossa Vindkraftspark

Förslaget till delgeneralplan är offentligt framlagt under tiden 5.7–4.8.2017 på tekniska avdelningen i Kommungården. Under tiden Kommungården är stängd 5–28.7.2017 kan handlingarna ses på Yttermalax bibliotek, Malmgatan 5. Planläggningsingenjör Jonas Aspholm svarar på frågor, tfn 050 412 5900, jonas.aspholm@malax.fi.

Åsikter kan framföras under tiden för framläggandet, senast 4.8.2017, till Malax kommun, Tekniska nämnden, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi.

Planbeskrivning

Plankarta

Program för deltagande och bedömning

Bullerutredning

Skuggeffektutredning

Synlighetsanalys

Fotomontage

Naturutredning för Långmossa vindkraftsprojekt

Naturutredning längs elöverföringsrutten


 

 


 


 

 

* Söderfjärdsbackens bostadsområde, kommunens mark, se karta nedan

 Bild Soderfjardsbacken kombi3

Senast uppdaterad 30.06.2017 13:41