Aktuella planer

Aktuella planer


DELGENERALPLAN FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK

Planförslaget är offentligt till påseende under tiden 19.9-19.10.2017 i Kommungården, tekniska avdelningen. Planläggningsingenjör Jonas Aspholm svarar på frågor tfn 050 412 5900, jonas.aspholm@malax.fi

Anmärkningar kan framföras under påseendetiden till Malax kommun, kommunstyrelsen, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi

Plankarta

Planbeskrivning

Program för deltagande och bedömning (PDB)

Bullerutredning

Skuggeffektutredning

Synlighetsanalys

Fotomontage

Naturutredning för Långmossa vindkraftsprojekt

Naturutredning längs elöverföringsrutten

Bemötanden på utkast

Naturutredning, komplettering

Fotomontage, jmf


SÖDERFJÄRDSBACKENS DETALJPLAN

Ett nytt bostadsområde planeras på Söderfjärdsbacken.

* Söderfjärdsbackens bostadsområde, kommunens mark, se karta nedan
 Bild Soderfjardsbacken kombi3

 

 

 

Senast uppdaterad 13.10.2017 13:28