Aktuella planer

Aktuella planer

Förslag till delgeneralplan för vindkraft i Takanebacken

Delgeneralplaneförslaget är offentligt framlagt under tiden 11.5 - 12.6.2017 på tekniska avdelningen i kommungården i Malax. Planläggningsingenjör Jonas Aspholm svarar på frågor, tfn 050 412 5900, jonas.aspholm@malax.fi

Eventuella anmärkningar ska inlämnas senast 12.6.2017 under adress: Kommunstyrelsen i Malax, Malmgatan 5, 66100 Malax eller malax@malax.fi

Planbeskrivning- Kaavaselostus

Plankarta-Kaavakartta

PDB-OAS

Bemötanden om PDB

MKB Beslut

Bemötanden om utkastet

Naturutredningar

Tekniska rapporter

Arkeologiska studier


Revidering av detaljplan Köpings IA i Yttermalax 

Förslaget till revidering av detaljplan är offentligt framlagt under tiden 11.5- 12.6.2017 på tekniska avdelningen i kommungården i Malax.  Mätningstekniker Bernt Simons svarar på frågor, tfn 040 650 8060.

Eventuella anmärkningar sänds till Kommunstyrelsen i Malax, Malmgatan 5, 66101 Malax eller elektroniskt till malax@malax.fi senast 12.6.2017.

Planbeskrivning

Plankarta

PDB

Bilaga Kulturmiljöinventering


 

 

* Söderfjärdsbackens bostadsområde, kommunens mark, se karta nedan

 Bild Soderfjardsbacken kombi3

Senast uppdaterad 29.05.2017 12:57