Planläggning

Planläggning

Målet med planläggningen är att producera en högklassig miljö för bostäder, arbetsplatser och rekreation. Planläggningen styrs av Markanvändnings- och bygglagen (MBL) , landskapsplanen och olika rekommendationer från miljöministeriet. Kommunen ansvarar för all planläggning inom dess område.

Generalplanerna ger riktlinjer för byggandet och detaljplanerna bestämmer byggandet inom ett visst område.

Om du har frågor om planer och planering i Malax ta kontakt med:

Berndt Simons
Mätningstekniker, Tekniska avdelningen

Mats Brandt
Kommundirektör, Förvaltningsavdelningen

Jonas Aspholm
Planläggningsingenjör, Tekniska avdelningen


 

 

Delgeneralplanen för  Ytter- och Övermalax har godkänts 18.5.2017. Ett nytt bostadsområde planeras på Söderfjärdsbacken.

Alla aktuella planläggningsprojekt framgår ur planläggningsöversikten. Den senaste per 31.12.2016 ser du här.

Planläggningsöversikten   Vill du ha översikten i pappersformat ta kontakt med Monica Asplund tfn 050 401 2405, monica.asplund@malax.fi

 Kyrkbacken

Senast uppdaterad 13.09.2017 15:46