Tomtreservering

Tomtreservering

Frågor angående lediga tomter kan göras per telefon till Ulla-Maj Ljungkvist 050 401 2405 eller Bernt Simons 040 650 8060.

Man kan ansöka om tomt kontinuerligt. När nya bostadsområden blir planerade lottas tomterna ut.

Gör tomtreserveringen skriftligt med  en fristående ansökan till Ulla-Maj Ljungkvist,  ulla-maj.ljungkvist@malax.fi
Postadress: Malax kommun, tekniska avdelningen, Malmgatan 5, 66100 Malax. Kom ihåg att uppge kontaktuppgifter! Kommuningenjören beviljar reserveringen och ett skilt tomtreserveringsavtal görs upp.

Reserveringstiden för bostadstomter är tre år, för övriga i regel ett år. Tomtreserveringsavgiften varierar och kommunfullmäktige fastställer avgiften varje år. Reserveringsavgiften för en egnahemshustomt är 230 euro för det första året (2017). Om tomten köps inom ett år får man reserveringsavgiften tillbaka.

Bernt Simons tfn040 650 8060 ger närmare upplysningar om tomternas storlek, markförhållanden o.d. och visar tomterna. Ni kan också få kartor av honom.

Om du är intresserad av en industritomt kan du ta kontakt med Ulla-Maj, Bernt eller också kommundirektör Mats Brandt 050 437 2447. Reserveringsavgiften för en industritomt är 930 euro (2017).

 

Senast uppdaterad 16.10.2017 11:43