Yttermalax

Yttermalax

FAb Yttermalax
Polishuset A 3
2 r + k, 67,5 m²
Länsmansvägen 3
Hyra: 619,24 €/mån

FAb Yttermalax
Polishuset A 1
2 r + k, 72,5 m²
Länsmansvägen 3
Hyra: 651,93 €/mån

BAb Fredikas, B 5
3 r + k, 76 m²
Eriksvägen 9
Hyra: 725,04 €/månad
Vatten: 17,90 €/person/månad