Industritomter

Industritomter

Det finns lediga industritomter på Brinken och Norra Brinken i Yttermalax och i Bofjärden i Petalax. 

Nya förmånliga priser 2017: 2- 3 €/m2

IMG 2450

IMG 2435

                                                       Brinken

                                                       Flygfoto, karttapaikka

Skarmklipp 1

Skarmklipp 2

                                                 Norra Brinken

                                                Flygfoto, karttapaikka  (Lantmäteriverket)

Norra Brinkens industriområde är beläget invid Strandvägen i Yttermalax, ca 15 km från Vasa hamn och flygfältet. Dataförbindelserna är utmärkta. Priset för en tomt på Norra Brinken är 3 euro/ m² (2017). Tomtstorleken rör sig mellan 5116 m² och 13881 m². Industritomter kan reserveras ett år för 930 euro. Om tomten inlöses inom ett år får man reserveringsavgiften tillbaka.
Karta över Norra Brinkens industriområde
Prislista tomtvis (2016)

Flygbild med vägnamn(Lantmäteriverket, karttapaikka)


 

Nu har vi också två nya tomter på Brinkens industriområde.  Den ena som är 23442 m2 stor kan delas enligt kundens behov.

Brinkens industriområde

Bofjärdens industriområde


 

Tomterna presenteras också på Vasaregionens tomtregister

Närmare uppgifter ger:
Mätningstekniker Bernt Simons tfn 040 650 8060, kanslisekreterare Monica Asplund tfn 050 401 2405 eller kommundirektör Mats Brandt tfn 050 437 2447.

Skarmklipp 3

Skarmklipp 4

 

Berndt Simons
Mätningstekniker, Tekniska avdelningen


Mats Brandt
Kommundirektör, Förvaltningsavdelningen


Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen