Byggnadsinspektion

Byggnadsinspektion

Till byggnadsinspektionens verksamhet hör bl.a.:

• Byggnadsövervakning
• Rådgivning i byggnadsärenden
• Beviljande av bygglov och tillstånd
• Beredning av undantagslov
• Marktäktsövervakning
• Rådgivning i reparationsunderstöd

Byggnadsnämnden sammanträder följande tider under år 2017: 8.2, 15.3, 19.4, 17.5, 21.6, 16.8, 20.9, 18.10 och 22.11. Ansökningar med fullständiga handlingar ska vara inlämnade till byggnadsinspektionen senast två veckor före sammanträde. Byggnadsinspektören fungerar som föredragande i byggnadsnämnden.

KANSLITIDER
Kommungården i Malax 
Besöksadress: Malmgatan 5, 66100 Malax

Kommunbyrån i Bergö 
Besöksadress: Bredhällsvägen 61a 3, 66220 Bergö
Kanslitid: Första måndagen i månaden. OBS! Tid ska beställas senast torsdagen veckan före. Om ingen tid har överenskommits innan nämnda tid, sker ingen mottagning den månaden. För tidsbeställning kontaktas byggnadsinspektör Ingves. 

Nicklas Ingves
Byggnadsinspektör, Tekniska avdelningen

Jonas Nylund
Disponent/teknisk assistent, Tekniska avdelningen

Senast uppdaterad 16.11.2017 10:09