Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar


Vinterunderhåll 2017 -2019

Avdelningen för teknik, infra och miljö ber om anbud för vinterunderhåll, dvs plogning av vägar och områden samt issandning. Anbudsförfrågan skickas automatiskt till dem som lämnat anbud tidigare år, övriga kan be om handlingarna av vägmästare Mikael Back tfn 0500 861190 eller Monica Asplund monica.asplund@malax.fi

Anbuden ska lämnas in senast 3.10.2017  kl 15.00 till Malax kommun, tekniska, Malmgatan 5, 66100  Malax


Avlopp "Dimmornas bro"

Malax vatten ber om anbud på grävning av avlopp ca 400 m i Yttermalax/ Åminne. Anbuden ska lämnas in senast 13.10.2017 kl. 15.00  till Malax Vatten, Malmgatan 5, 66100  Malax.

Anbudshandlingarna sänds på begäran i pappersformat eller elektroniskt.  Ta kontakt med Bobi Ahlström tfn 0500 861015, eller Monica Asplund monica.asplund@malax.fi

 

 


 

Daniel Björndahl
Fastighetschef, Tekniska avdelningen

Lars Lundegård
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen

 

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

 

 

 
   

 

IMG 2927

IMG 2

    Lyran 26.7.2017                                                                     Yttermalax skola 26.7.2017

 

Senast uppdaterad 15.09.2017 14:21