Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

Stödmur, ämbetshuset Petalax

Tekniska avdelningen begär anbud på byggande av stödmur vid Ämbetshuset i Petalax. Anbuden ska lämnas in senast 12.4.2016 kl. 15.00.  Närmare uppgifter ger Jonas Nylund tfn 050 552 4301.

Alla handlingar finns på HILMA.


 

 ___________________________________________________________________________________________

 

Daniel Björndahl
Fastighetschef, Tekniska avdelningen

Lars Lundegård
Kommuningenjör, Tekniska avdelningen

 

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

 DSC 0063
Bergö skola och serviceboende

              

 

Senast uppdaterad 29.03.2017 08:00