Anbudsförfrågningar

Anbudsförfrågningar

Förbättring av Öjnavägen.

Malax kommun, tekniska avdelningen ber om anbud på grundförbättringen av Öjnavägen, på en sträcka av 10-5760 lm från Strandvägen Brännan via Öjna till Degerviksvägens vägskäl, Anbudet ges som helhetsanbud utgående från handlingarna i anbudsförfrågan.  Anbudsförfrågan och  karta

Längdskärning

Fler handlingar på HILMA

Anbuden lämnas in senast 18.8. kl 14.00 till Malax kommun, Malmgatan 5, 66100  Malax. Märke: Öjnavägen

Närmare uppgifter ger vägmästare Mikael Back tfn 0500 861190


 

 

 Värmeentreprenör Petalax, 

anbud in senast 14.8.2017 kl. 14.00. Närmare på HILMA


 

Mogården, VVSA Planerare

anbud in senast 18.8.2017 kl. 14.00 Närmare på HILMA

Mogården, El Planerare

anbud in senast 18.8.2017 kl 14.00 Närmare på HILMA

Mogården, konstruktionsplanerare

anbud in senast 18.8.2017 kl 14.00   Närmare på HILMA

Mogården, fuktsakkunnig

anbud in senast 14.8.2017 kl 14.00 OBS!  Närmare på HILMA


 

Daniel Björndahl
Fastighetschef, Tekniska avdelningen

Lars Lundegård
Teknisk direktör, Tekniska avdelningen

 

Mikael Back
Vägmästare, Tekniska avdelningen

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen

 

 

 
   

 

IMG 2927

IMG 2

    Lyran 26.7.2017                                                                     Yttermalax skola 26.7.2017

 

Senast uppdaterad 26.07.2017 13:59