Affärsfastigheter

Affärsfastigheter

Kommunen har inga egna affärsfastigheter för uthyrning, men det finns ett antal privata fastigheter, både varma och kalla utrymmen t.ex. i Petalax  kontakt: Tfn 050 022 3544 (Orre) och på Brinken i Yttermalax kontakt: Tfn 050 69602 (Viitala)

Meddela gärna till kommunen om ni har lediga utrymmen som ni vill att vi marknadsför!

Monica Asplund
Kanslisekreterare, Tekniska avdelningen