Vårdavtal och uppsägning av plats inom småbarnspedagogik

Vårdavtal och uppsägning av plats inom småbarnspedagogik

Vårdavtal

Familje- och gruppfamiljedagvård samt daghem
Ifall barnet fortgående deltar i småbranspedagogisk verksamhet endast en del av månaden ska man på förhand uppgöra ett vårdavtal för valbara 10 eller 16 dagar/månad samt hel- eller halvdagsvård.

I dessa fall utgår avgiften för småbarnspedagogik från vårdavtalet som uppgjorts vid dagvårdsenheterna (daghem, förskola) eller hos familjedagvårsledaren (gruppfamiljedaghem).

Ett vårdavtal är i kraft minst 3 månader och ändras inte vid tillfälliga förändringar (undantag vid permittering och arbetslöshet).

Morgon-och eftermiddagsverksamhet
Då barnet börjar i morgon- och eftermiddagsverksamhet uppgörs ett vårdavtal vid eftisenheten/ familjedagvårdsledaren. I vårdavtalet framkommer vårdtiden samt behovet av antalet verksamhetsdagar per månad.

Eventuella ändringar i ett vårdavtal ska lämnas in till familjedagvårdsledaren senast i månaden innan en ny månad inleds.

Uppsägning

Den som önskar säga upp ditt barns plats vid daghem eller gruppfamiljedaghem, ska detta göras skriftligt senast 30 kalenderdagar före den sista vårddagen.

Blanketten för uppsägning av dagvårdsplats finns här, vid barndagvårdskansliet och vid dagvårdsenheterna.

Om uppsägningen inte lämnats in inom utsatt tid fortsätter faktureringen 30 kalenderdagar efter att blanketten inlämnats. Blanketten lämnas in till dagvårdsenheten eller till barnomsorgsledaren.

Godkända ändringar träder i kraft från början av följande månad.

De barn som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet efter förskola eller deltar i morgon-och eftermiddagsverksamhet har ett avtal som sträcker sig till det datum som skolan slutar och behöver inte säga upp platsen om de inte avslutar verksamheten tidigare under verksamhetsåret.

De barn som börjar i förskola till hösten ska säga upp sin plats inom smpbarnspedagogiken om de inte använder platsen under sommarmånaderna. Om de använder platsen under sommarmånaderna så ändras avtalet automatiskt från förskolestarten till deltidsvård.

Senast uppdaterad 09.03.2017 12:26