Bra att veta

Bra att veta

AVBOKNING AV KURSPLATS
Om du vill avboka din kursplats ska du senast 3 dagar före kursstart ringa kansliet på telefon 040 650 8100 eller e-posta mi@malax.fi. Du kan också avboka via webben. Då behöver du ditt anmäl­ningsnummer och kursnummer. Kursledaren tar inte emot avbokningar. Om du anmält dig till en kurs men inte kommer eller meddelar förhinder så tar du kanske plats av någon annan som inte rymdes med. 20 € eller hela kursavgiften om den är mindre än 20 € debiteras om du uteblir utan att ha meddelat.


MOTIONSSEDLAR OCH ANDRA FÖRMÅNER

Studiesedlar
Utbildningsstyrelsen har beviljat institutet studie­sedlar som möjliggör rabatterade kursavgifter. Rabatten är 30 % enligt följande:

  • pensionärer och seniorer (63 år och över): en kurs per termin i datateknik, språk eller en motionskurs märkt med    en symbol
  • invandrare: en valfri kurs per termin
  • arbetslösa arbetssökande: en valfri kurs/ föreläsning per termin mot uppvisande av arbetskraftsbyråns kundkort till kansliet
  • motionskursen Gymnastik för personer med specialbehov

Tyky- och Smartumsedlar
Du kan betala med Tyky- och Smartumsedlar på motions- och danskurserna. Sedlarna är personliga och ska vara undertecknade med ditt namn. Ge dina sedlar till kursledaren då kursen börjar, dock senast 3 veckor efter kursstarten. Inga kontanter tas emot eller ges tillbaka på sedlarna.

Vi accepterar också Smartum saldo om betalningen gjorts via Smartum nättjänsten inom 2 veckor från kursstarten.

Motionssedlar 5

Du som får en del eller hela avgiften betald av arbetsgivaren ska meddela det åt kursledaren då kursen börjar, dock senast 3 veckor efter kursstarten.

Fakturerad kurs krediteras inte mot motionssedlar eller andra förmåner.

 

Senast uppdaterad 20.06.2016 13:07