Medborgarinstitutet

Medborgarinstitutet

Välkommen till Malax-Korsnäs medborgarinstitut!

lettering 3vaskor i lappteknik 2Italiensk matlagning 2mobelrenovering 2

 Vi erbjuder ett flexibelt och mångsidigt utbud av kurser, föreläsningar och kul-

turella aktiviteter för alla åldrar. Det ger dig möjlighet att pröva på traditionella,

men också på helt nya ämnen. Du kan utveckla dina fritidsintressen eller få kun-

skaper som behövs i ett föränderligt samhälle. Ett livslångt lärande är nyckeln

till både personlig utveckling och kreativitet!

 Gymnastik for Foraldrar och Barn Malax Korsnas 08           Ugglelogo15.4

bildkonst temadag 5

Grundläggande konstundervisning       

Malax-Korsnäs medborgarinstitut ordnar grundläggande konstundervisning i bildkonst och teaterkonst för barn och ungdomar i åldern 8-19 år. Undervisningen följer en läroplan som fastställts enligt Utbildningsstyrelsens direktiv och anpassats till lokala förhållanden. Den grundläggande konstundervisningen består av grundstudier (4 år) och fördjupade studier (3 år). Grundstudierna omfattar 30 undervisningstimmar/termin, de fördjupade studierna 45 timmar/termin. Eleverna får ett slutintyg efter att ha fullgjort alla 10 studiehelheter.

Teaterkonst

Undervisningen i teaterkonst grundar sig på dramapedagogiska metoder. Eleverna får bekanta sig med teaterkonsten genom lek och spel, utveckla fantasiförmågan, träna kropps- och röstuttryck, gestaltande och berättande. Allt i en lekfull och uppmuntrande miljö!      

Bildkonst

Syftet med undervisningen i bildkonst är att öppna dörrarna till konstens kreativa värld. Eleverna tecknar, målar, konstruerar, fotograferar och lär sig använda olika tekniker och material. Genom roliga och skapande aktiviteter lär sig eleverna att uttrycka sig själva.

Malax kommun bär huvudansvaret för Malax-Korsnäs MI, medan Korsnäs är avtalskommun. Institutet verkar i båda kommunerna.                                                       

Statistik 2016                                                                                   

2 113   enskilda studerande                  
4 009   kursdeltagare
5 151   undervisningstimmar
271      förverkligade kurser och föreläsningar                 
117      timlärare och föreläsare
45        kurslokaler
3          heltidsanställda

 

Senast uppdaterad 29.03.2017 09:14