Skolåret

Skolåret

Första skolveckans tider 14.8–18.8
Bergö skola: må–-fre åk 1–6 kl. 9–13
Petalax skola: må–ons åk 1–6 kl. 9–13, från torsdag enligt schemat
Övermalax skola: må åk 1–6 kl. 8.50–12, ti åk 1–6 kl. 8.50–13, från onsdag enligt schemat
Yttermalax skola: må åk 1–3 kl. 8.45–11, åk 4–6 kl. 8.45–12, ti åk 1–6 kl. 8.45–13, från onsdag enligt schemat
Finska skolan: må åk 1–6 kl. 8.50–12, ti åk 1–6 kl. 8.50–13, från onsdag enligt schemat
Högstadiet: må–fre kl. 8.45–15.10

Läs- och lovtider för läsåret 2017–2018 (Bildningsnämnden 7.12.2016, § 126, Suomenkielinen koululautakunta 11.1.2017 § 6)

Höstterminen 14.8–22.12.2017

Höstlov 18–20.10.2017 (Finska skolan: 16–20.10.2017)
Jullov 23.12.2017–7.1.2018

Vårterminen 8.1–2.6.2018
Sportlov 26.2–2.3.2018 (vecka 9)
Påsklov 30.3–2.4.2018
Första maj 1.5.2018
Kristihimmelsfärdsdag 10.5.2018

Senast uppdaterad 08.06.2017 10:18