Övermalax skola

Övermalax skola

Overmalaxskola

Kvarngränd 8 , 66140 Övermalax
Tfn lärarrum 040 650 7987
omalaxls@malax.fi, fornamn.efternamn@malax.fi
Rektor Fredrik Kullberg, tfn 050 306 0123
Kök 040 650 7986
Vaktmästare 050 377 6193

Länk till skolans egna hemsida

Personal:
Rektor
Fredrik Kullberg

Lärare:
Ann-Mari Björkgren
Mats Björklund
Kerstin Lång
Anna Salmikivi
Maria Strandberg
Jannika Tallgård-Uunila
Lena Vikfors
Åsa Viklund

Speciallärare:
Annelie Sjöholm, tjänstledig
Charlotta Kansa
Eivor Häggvik

Skolgångsbiträde:
Maria Löfgren
Kerstin Pettersson
Ann-Charlotte Söderback
Daniela Långkvist
Ann-Helen Revahl
John Peltoniemi

Övrig personal:
Gulnar Kukimbajeva, städare
Birgit Kosonen-Väglund, köksbiträde
Åsa Sjöberg, kokerska
Harry Smulter, vaktmästare
Susanne Udd, städare

Senast uppdaterad 30.08.2016 15:55