Bildningsväsendet

Bildningsväsendet

Bildningsväsendet sköter förvaltning och administrativa frågor i anslutning till småbarnsfostran, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Agneta Martin
Bildningsdirektör, Bildningsavdelningen

Stina-Britt Gullqvist
Barnomsorgsledare
Telefontid kl. 9.00–11.30


Magdalena Berg
Byråsekreterare, Bildningsavdelningen
Nina-Maria Enholm
Familjedagvårdsledare, Bildningsavdelningen
Telefontid kl. 9–11.30


Mona-Lisa Ek
Kanslist (barndagvård), Bildningsavd/Socialavd
Måndag–torsdag


 

 

Senast uppdaterad 14.10.2016 10:05