Vesihuolto, Maalahden Vesi

Vesihuolto, Maalahden Vesi

Vesihuoltotöitä Petolahdessa
Petolahdentien varrelle rakennetaan vesijohtoja ja viemäreitä osuudelle Petolahdentie 209–306.
Vesijohtojen kytkentöjen yhteydessä alueen vedenjakelussa voi esiintyä häiriöitä, kuten keskeytyksiä ja juomaveden värjäytymistä.Työt kestävät 15.11. saakka.

Pahoittelemme häiriöitä.
Maalahden Vesi, puh. 0500 861 760

Viemäri " Dimmornas bro"

Maalahden Vesi pyytää tarjouksia viemärin kaivamisesta noin 400 metrin matkalle Yttermalaxiin/Åminneen. Tarjoukset on jätettävä viimeistään 13.10.2017 klo 15.00 osoitteeseen Maalahden Vesi, Malminkatu 5, 66100 Maalahti.

Tarjousasiakirjat lähetetään pyynnöstä paperi- tai sähköisessä muodossa. Ota yhteyttä: Bobi Ahlström, puh. 0500 861 015, tai Ulla-Maj Ljungkvist, ulla-maj.ljungkvist@malax.fi

 


Malax Vatten jpg

Maalahden Veden päivystysnumero 0500 861 760


 

 

IMG 2818

IMG 2823

Rainebäckin vesilaitos 16.5.2017

T

 

 

Liikelaitos Maalahden Vesi huolehtii vedenjakelusta ja viemäröinnistä Maalahden kunnassa. Johtokunta vastaa strategisesta toiminnasta ja johtaja operatiivisesta toiminnasta. Maalahden Veden johtaja on Bo-Ingmar Ahlström, puh. 0500 861 015, bobi.ahlstrom@malax.fi. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Rolf Syrén (2017–2021).

Vesilaitos toimittaa laatuvaatimukset täyttävää talousvettä toiminta-alueellaan eli koko kunnan alueella. Viemärilaitos vastaanottaa ja puhdistaa kaikkien viemäriverkkoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet siten, että ympäristöön kohdistuva kuormitus on mahdollisimman vähäinen. Viemäriverkkoa laajennetaan jatkuvasti hyväksytyn suunnitelman mukaisesti.

Kaavakartat ja kustannuslaskelmat on päivitetty tammikuussa 2016. Maalahden Veden johtokunta on hyväksynyt uudet kehittämisalueet 13.1.2016.


 

 

Vesijohto- ja viemäriverkoston toiminta-alueet 

Kartat:

- Bergö

- Petolahti ja Pohjois-Pirttikylä

- Yttermalax ja Övermalax

Merkkien selitykset

 Veden laatu

Tutkituilta osin näytevedet täyttävät sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 442/2014 mukaiset talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset. Katso viimeinen tarkkailu


 

Vesi- ja viemäriliittymäsopimusten siirtäminen

Siirtosopimukseen tarvitaan sekä kiinteistön myyjän että ostajan allekirjoitukset. Sopimukseen liitetään kopio kauppakirjasta. Lomake

 

 

 

Päivitetty 10.10.2017 12:11