Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat

Takanebackenin tuulivoimaosayleiskaava

Osayleiskaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 11.5-12.6.2017 kunnantalon teknisellä osastolla.  Lisätietoja antaa kaavoitusinsinööri Jonas Aspholm, puh 050 412 5900, jonas.aspholm@malax.fi

Muistutukset on jätettävä viimeistään 12.6.2017 osoitteeseen Maalahden kunnanhallitus, Malminkatu 5, 66100 Maalahti tai malax@malax.fi

Kaavaselostus

Kaavakartta

OAS

Vastineet (OAS)

YVA- päätös

Vastineet (kaavaluonnos)

Luontoselvitys

Tekniset selvitykset

Arkeologiset selvitykset


 

Asemakaavan tarkistus, Köpings I A, Yttermalax 

Asemakaavaehdotus on julkisesti nähtävillä 11.5-12.6.2017 kunnantalon teknisellä osastolla..

Lisätietoja antaa mittausteknikko Bernt Simons, puh. 040 650 8060, berndt.simons@malax.fi.

Mahdolliset musitutukset on jätettävä viimeistään 12.6.2017 osoitteeseen Maalahden kunnanhallitus, Malminkatu 5, 66100 Maalahti tai malax@malax.fi.

Asemakaavaehdotus (kartta)

OAS (osallistumis- ja arviointisuunnitelma)

Kaavaselostus

Liite: Kulttuuriympäristöselvitys


 

Päivitetty 30.05.2017 09:54