Vireillä olevat kaavat

Vireillä olevat kaavat


SÖDERFJÄRDSBACKENIN ASEMAKAAVA

Tausta:
Kunnan tavoitteena on mahdollistaa asemakaavalla väestönkasvun lisääminen Maalahden kuntakeskuksen
Yttermalaxin välittömässä läheisyydessä. Kunnan toiveena on voida tarjota vetovoimaisia tontteja maaseutumaisessa
pientalomiljöössä. Alueen strategisesta sijainnista johtuen alueelta on lyhyt välimatka lukuisiin seudun työpaikkoihin
sekä seutukeskukseen Vaasaan.

Kaavavaiheet:


* Söderfjärdsbackens bostadsområde, kommunens mark, se karta nedan

     PR 01022018 a


TARKISTUS - RIBÄCKENIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 9.10.2014 § 65

Tausta: Tavoitteena on laatia osayleiskaavan tarkistus, joka mahdollistaa korkeampien tuulivoimaloiden
rakentamisen kuin mitä voimassa oleva yleiskaava sallii. Aiempi tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus oli 200 m, nyt on tavoitteena 250 m.

Kaavavaiheet:

Päivitetty 14.02.2018 08:22