Kaavoitus

Kaavoitus

Kaavoituksen tavoitteena on tuottaa asumiselle, työpaikoille ja virkistykselle korkeatasoinen ympäristö. Kaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki, maakuntakaava ja ympäristöministeriön suositukset. Kunta vastaa kaavoituksesta alueellaan.

Yleiskaava antaa rakentamiselle suuntaviivat ja asemakaava määrää rakentamisesta tietyllä alueella.

Maalahden kaavoja ja kaavoitusta koskeviin tiedusteluihin vastaavat:

Berndt Simons
Mittausteknikko, Tekninen osasto

Mats Brandt
Kunnanjohtaja, Hallinto-osasto

Jonas Aspholm
Kaavoitusinsinööri, Tekniska avdelningen


 

 

 Yttermalaxin ja Övermalaxin osayleiskaava on hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.5.2017. Söderfjärdsbackenille kaavoitetaan uutta asuntoaluetta.

Ajankohtaiset kaavoitushankkeet käyvät ilmi kaavoituskatsauksesta. 

Kaavoituskatsaus 31.12.2016

Kyrkbacken2

 

Päivitetty 30.05.2017 09:55