Jobba hos oss

Jobba hos oss

Malax kommun meddelar om lediga arbetsplatser på Kuntarekry, Arbets- och näringsbyråns webbsidor och kommunens webbsidor. Tidningsannonser publiceras i Vasabladet och Pohjalainen. Tjänster kungörs på kommunens officiella anslagstavla.

Förfrågningar gällande enskilda arbetsplatser
I frågor som gäller arbetsuppgifterna ska du ta kontakt med den kontaktperson som nämns i platsannonsen.

Öppen ansökan
Om vi inte just nu har lediga arbetsplatser att sökas som passar för dig kan du gärna lämna in en öppen ansökan där du berättar om dig själv och vad du är intresserad av att jobba med. En öppen ansökan kan du lämna in när som helst och den är i kraft i nio månader. Fyll i ansökan så noggrant som möjligt. Den öppna ansökan kan uppdateras när som helst. Vi kontaktar dig per telefon eller e-post om vi har någon lämplig arbetsplats att erbjuda.
Observera att du med en öppen ansökan inte kan söka sommarjobb eller till kommunens externt eller internt ledigförklarade arbeten.


Sommarjobb 2018

Sommarjobba på ekonomikansliet vid Malax kommun för ca 2 månader under sommaren 2018.
Vi söker dig som är en noggrann och ansvarstagande person, gärna ekonomistuderande.
Ansökan görs senast 16.3.2017 kl. 16.00 via Kuntarekry, se nedan.

Vi erbjuder sommarjobb inom serviceboende och hemservice.
Äldreomsorgen söker sommarvikarier till hemservicen och till boendeenheter under
tiden juni–augusti. Vi söker dig som är vårdutbildad eller som studerar inom vårdbranschen.
Intresserad? Kontakta:
Sofa Lidman, tfn 050 441 4847, Petalax och Bergö hemservice
Therese Sten-Nordström, tfn. 050 526 1169 Ytermalax hemservice
Ros-Marie Ljungkvist, tfn 050 502 7785, Övermalax hemservice
Monika Björkqvist, tfn 050 381 2242, boendeenheter
Britta Vikberg, tfn 040 650 8011, akut- och rehabiliteringsavdelningen
Ansök nedan via länk till Kuntarekry arbetsnyckel 169123.

Avdelningen för teknik, infrastruktur och miljö söker ungdomar för gräsklippning och lättare fastighetsskötsel under sommarmånaderna. I arbetet ingår också ogräsrensning och bevattning. Minimiålder 16 år. Arbete kan erbjudas för en månads tid. Arbetstd 30 tim/vecka. Vi behöver sammanlagt 5–6 personer (Malax, Petalax och Bergö). Exakta tider och platser klarnar i början av maj.
Till hamnarna söks en person för tden 1.6–31.8 för röjning och underhåll. För arbetet behövs körkort och bil eftersom man ska förflytta sig mellan kommunens olika småbåtshamnar och badstränder. Arbetstd 38 tim
per vecka.
Närmare uppgifter från avdelningen för teknik, infrastruktur och miljö, tfn 050 401 2405.

Ansökan till sommarjobben (tekniska) görs via formuläret här, senast 29.3.2018.

Ungdomar får sommarjobb inom äldrevården.
Du jobbar två veckor, fyra timmar/dag och erhåller 280 euro i lön. Skriv en ansökan där du berätta om dig själv, ålder, intressen, varför just du skulle passa för jobbet, arbetserfarenheter, framtidsutsikter och kontaktuppgifter. Skriv även om du har något annat sommararbete.
Skicka in din ansökan senast den 31 mars 2018 till: Malax kommun/ungdomsfullmäktige, Malmgatan 5, 66100 Malax eller e-post till: ungdom@malax.fi.


Vi söker korttidsvikarier (både för kortare inhopp eller längre vikariat) till alla enheter inom småbarnspedagogiken samt morgon- och eftermiddagsverksamheten i Malax kommun.
Anmäl intresse till:
familjedagvårdsledare Nina-Maria Enholm: ninna.enholm@malax.fi, tfn 050 361 6754
administrativ föreståndare Cilla Nyman: cilla.nyman@malax.fi, tfn 040 632 6263
administrativ föreståndare Haiju Silén: haiju.silen@malax.fi, tfn 050 343 3482


Vikarierande ämneslärare
Högstadiet i Petalax uppdaterar sina vikarielistor. Vi söker lärare eller lärarstuderande som med kort varsel kan infinna sig som vikarierande ämneslärare i olika läroämnen. Är du intresserad? Meddela i så fall kompetens och kontaktuppgifter till rektor Mona Enlund, epost: mona.enlund@malax.fi.


 

08.03.2018

Kanslist

08.03.2018

Barnskötare

08.03.2018

Timlärare i musik

08.03.2018

Klasslärare

08.03.2018

Klasslärare

08.03.2018

Klasslärare

03.02.2017

Öppen ansökan