Aktuellt
13.11.2017

Vattenledningsarbeten i Petalax

I Petalax pågår byggande av vatten-  och avloppsledningar på sträckan Petalaxvägen 209 – 306

I samband med omkopplingar på vattenledningarna kan det  förekomma störningar i vattendistributionen i området i form av avbrott och missfärgningar av dricksvattnet.

Arbetet kommer att pågå till 24 november

Vi beklagar störningarna.

Malax vatten, tfn  050 086 1760


Gå till "Aktuellt"