Aktuellt
17.03.2017

Laboratoriet flyttar!

Laboratoriet flyttar!

Fr.o.m. onsdag 22.3.2017 finns laboratoriet vid Malax-Korsnäs HVC i samma utrymme som före renoveringen (samma ingång som till nya tandläkarmottagningen).
Följ skyltningen!

P.g.a. flytten från Westerhemmet stänger laboratoriet kl. 10 må–ti 20–21.3.

Läkarmottagningen flyttar under vecka 14 till samma ställe som laboratoriet och tandläkarmottagningen.

Malax-Korsnäs HVC
tfn 06 3477 611


Gå till "Aktuellt"